Kunst In Zicht

Meld je aan voor de Kunst in•Zicht nieuwsbrief.

Naam:

Email:

Schilderijen

Binnen  het kunstzinnig/creatief werken ten behoeve van onze Korsakov-bewoners worden er drie vormen van activiteiten, tekenen - schilderen en boetseren aangeboden.
Het individuele doel betreft het om deze mensen te activeren, te enthousiasmeren, begeleiding bieden, te steunen en te ondersteunen om het gevoel van welzijn te verbeteren. Het zich weer nuttig voelen versterken, structuur bieden, sociaal gevoel versterken, waardering geven, zelfstandigheid vergroten en behouden en het verantwoordelijkheidsgevoel vergroten.

Als groepsdoel(en) verzorgen we de jaarlijkse expositie en het kunstkaartenproject en nu met veel plezier werken we aan onze kunstuitleen.
We leren onze bewoners op zodanige wijze te schilderen, tekenen en boetseren dat deze op een professionele wijze tentoongesteld, verhuurd en/of verkocht kunnen worden. Dit levert een bijdrage aan het tot stand komen van sociale interacties; het gevoel te hebben nog iets te kunnen leren en te ontwikkelen en het gezien worden als individu. Zo blijven ook onze bewoners maatschappelijk betrokken. 

      Werkwijze

Enerzijds wordt het middel gebruikt om ingangen te vinden en aan te sluiten bij daar waar iemand is vanuit de kunstzinnig therapeutische benaderingswijze. Dat wil zeggen om binnen het gebied van de persoonlijke beperkingen aan te sluiten bij de zichtbare vaardigheden om die, stapsgewijs, verder in ontwikkeling te brengen zodanig dat de beleving en ervaring hanteerbaar blijft en anderzijds vanuit deze basis de doorvoering leggen om de bewoners uit te nodigen tot het verwezenlijken van de (zelf)expressie. 

De wijze waarop ieder tot activering gebracht wordt verschilt per persoon. Herhaling, dingen voordoen en vertrouwen schenken vormen de sleutel om tot activiteit te komen en het te laten beklijven. Enthousiasmeren en uitdaging zijn sleutelwoorden waarin een beroep wordt gedaan tot het vergroten van het  zelfvertrouwen. Het uiteindelijke voltooide werk en de verwondering hierover dat ze dit zelf hebben gemaakt versterken het gevoel van eigenwaarde.

      Persoonlijke meerwaarde van het kunstzinnig werken

Deze benaderingswijze stimuleert om innerlijk weer in beweging te komen. Kunstzinnig werken helpt om even los te komen van de problematiek, om emotionele spanning te doorbreken en gebreken te accepteren. Positieve ervaringen en belevingen worden zodanig aangesproken om het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te versterken. Door deze expressie leren mensen omgaan met hun gevoelens van angst, verdriet en woede. Deze vorm van werken biedt mensen de mogelijkheid zich te uiten en met zichzelf in verbinding te komen. Tijdens het proces wordt uiteraard ook het onvermogen ontdekt en de teleurstelling ervaren. Door er anders naar te leren kijken en het werk om te vormen, worden nieuwe vermogens gewekt. Dit brengt verwondering en vreugde, waardoor ze een positiever zelfbeeld kunnen ontwikkelen.

      Themagebieden

Naast het werken vanuit eigen persoonlijke interessegebieden worden er thema’s geboden. Daaraan wordt een gerichte opdracht gegeven. Interesse, nieuwsgierigheid en enthousiasme worden hierdoor gewekt. Thema’s kunnen variëren vanuit de kunstgeschiedenis, kleuroefeningen, vorm en compositie, het uitbeelden van gedichten en verhalen, de dierenwereld, de natuur, fotografie etc… etc…